Oracle/MySQL?

Oracle/MySQL?

Emineo är Sveriges mesta Oraclespecialister, läs om våra erbjudanden och tjänster.

Våra tjänster i urval

Att köra sina plattformar och system i molnet blir allt vanligare. Emineo erbjuder tjänster för att flytta och hantera dessa i världens modernaste molntjänst – Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Med ökande datamängder, komplexa och prestandakrävande system sätts både kvalitet, kompetens och flexibilitet i fokus. En säker och effektiv drift av företagets viktigaste informationskälla – DATABASEN – är viktigare än någonsin. Det krävs lång erfarenhet av Oraclesystem för att säkerställa en stabil driftmiljö med god prestanda.

Epop OCI – Emineo Professional Oracle Platform

Bakgrund och Beskrivning Emineo är Sveriges mest specialiserade Oracle Partner med 6 st utmärkelser inom kategorin ”Partner of the Year”, både för databas och Cloudtjänster (IaaS/PaaS). Emineo ser ett ökat behov från våra kunder att...
Läs mer "Epop OCI – Emineo Professional Oracle Platform"

Drift & Supporttjänst

Oracle/MySQL databas – vi tar ansvar för databasdriften! Det är idag mycket viktigt för företag att kunna fokusera på sin kärnverksamhet, man skall helt enkelt göra det man är bäst på och lägga all energi...
Läs mer "Drift & Supporttjänst"

Kvalitet & Prestanda

Få ut det mesta av din databasinvestering Systemens och databasens prestanda är viktiga både för att optimera användandet av gjorda investeringar och för att undvika att produktiviteten sjunker på grund av att viktiga system blir...
Läs mer "Kvalitet & Prestanda"

Backup & Recovery

Strategier för Backup & Recovery är en mycket viktig del av ett företags driftplanering Rutiner för vad som skall göras i händelse av en systemkrasch skall finnas och bör även vara väl testade.Det är kraven...
Läs mer "Backup & Recovery"
Är Oracle gratis att använda? – En guide till Oracle Free Tier
Oracle har en populär molntjänst – Oracle Cloud Infrastructure. Det finns en mängd fördelar att ta del av för de företag som väljer att förflytta...
Läs mer "Är Oracle gratis att använda? – En guide till Oracle Free Tier"
Vad är bästa molntjänsten för företag – Oracle vs AWS – En jämförelse
Molntjänster har på kort tid blivit ett givet sätt för företag att effektivisera sin datahantering, få tillgång till en avsevärt mycket större mängd datorresurser samt...
Läs mer "Vad är bästa molntjänsten för företag – Oracle vs AWS – En jämförelse"

epop puff

Emineo Professional Oracle Platform

Med – epop by Emineo – flyttar vi ert system till Oracle Cloud. Vill ni veta hur man gör och vad det kostar?

Kunder