Emineo nyanställer

Emineo välkomnar Ann-Britt Carr som nyanställd. Ann-Britt kommer närmast från IBM där hon arbetat som Oracle dba under många år, bl.a åt Posten. Hon har specialiserat sig på Drift och administration av stora Oracle system … [Läs mer...]

Emineo nyanställer

Emineo nyanställer en person för att svara upp mot kunders behov. Ökad efterfrågan på Emineos tjänster gör att Emineo fr.o.m 05-04-01 nyanställer en person för att tillgodose nya och befintliga kunders behov. … [Läs mer...]

Emineo kör databasdrift åt Credit Safe

Emineo driftar Credit Safes lösning för kreditupplysningar via nätet för UK (England). Emineo har fått förtroendet att även drifta Credit Safes engelska system, creditsafe.com. Åtagandet innebär ansvar för … [Läs mer...]

Emineo får driftuppdrag hos ICA AB

Emineo har i samarbete med QBransch fått i uppdrag att säkerställa och utveckla drift och rutiner av ICAs Oracle databaser. Uppdraget innebär både daglig drift av befintliga system, driftinförande av nya system, projektstöd … [Läs mer...]