DBA-on-demand fortsatt succé

Säkra rätt kompetens för rätt tillfällen med ”DBA-on-Demand”!

Emineos DBA-on-Demandavtal lockar allt fler kunder som vill kombinera pris/prestanda. Teckna ”DBA-on-Demand” avtal med Emineo och ha tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle. Säkra drift, stabilitet och prestanda, bemanna extra vid toppar, projekt eller täck upp för en vakans. Allt på ett telefonsamtals avstånd. Sitt inte på dyra avtal – kontakta Emineo istället. Emineo mönstrar flest DBA:er i Sverige. Vi vet hur man löser besvärligheterna du kommer ställas inför.
Läs vidare under Tjänster och kontakta oss för referenser.