DBA on Demand hos Akademiska Hus

Akademiska hus väljer att teckna DBA on Demand avtal med Emineo för att stötta upp med Oracle kompetens.

Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Verksamheten går ut på att projektera, bygga, äga och förvalta fastigheter. Universitet och högskolor är den viktigaste kundgruppen, men i deras lokaler möter du även andra kunder som till exempel forskningsinstitut och företag. Gemensamt för samtliga kunder är att de har en strategisk koppling till Akademiska Hus campusområden och att de bidrar till att skapa en attraktiv helhet.

Fastigheterna är belägna på 32 orter över hela landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Den stora geografiska spridningen gör att verksamheten är uppdelad i sex regioner med koncernkontor i Göteborg.