Emineo är Platinum!

Den 19/1 blev Emineo Sveriges första och enda Oracle Platinumpartner taget helt inom databasområdet!
Platinumstatus är den högsta status Emineo kan uppnå och att komma dit  har inneburit
ett stort antal tester, certifieringar och specialiseringar och vi är stolta över våra medarbetare som
klarat av dessa tester jämte krävande uppdrag!

Oracle Platinum Partner
Oracle Platinum Partner