Emineo backup in the Cloud Service

Ta Era backuper till molnet för att minska kostnaden och öka säkerheten eller använd Oracles molntjänst som en ren disasterlösning. Tjänsten går även att kombinera med att skapa test/dev-miljöer utifrån tagna backuper som ligger i molnet – fullt kompatibelt med Er befintliga databasbackuplösning med RMAN.

 

Emineos tjänst innehåller:

  • Analys av befintlig backupstrategi för Oracle samt rekommendation av eventuella förändringar och effektiviseringar
  • Införande av RMANscript för databasbackup – både applicerbar lokalt i befintlig miljö som i backup till Oracles molntjänst
  • Test av restore till valfri test/utvecklings-miljö – antingen lokalt i befintlig miljö eller till annan molnmiljö
  • Dokumentation av lösningen

 

Så funkar det!

https://youtu.be/S52roYUmNN8