Emineo behåller greppet – ytterligare nyanställning

Emineo önskar Liza Bcheri välkommen som nyanställd Oracle applikations DBA.

Liza har en gedigen bakgrund som Oracle applikations DBA. Hon är väl förtrogen med optimering, design, Oracle pl/sql, Oracle Forms etc. Med dryga 15 års erfarenhet från Oracle och med arbetsgivare och kunduppdrag hos företag som Skatteverket, RKS, Tele2 och nu senast Tailormade – där hon ansvarade för utveckling och design av stora billing-system – bidrar Liza med viktiga erfarenheter som stärker Emineos erbjudande i Oracle nischen.