Emineo blir medlemmar i Swedish Consulting Group (SWCG)

Fler än 20 av landets främsta IT-företag går samman och bildar det gemensamt ägda marknadsbolaget Swedish Consulting Group.

Syftet är att teckna ramavtal med stora kunder och därigenom göra det kunnande och engagemang som finns i mindre och medelstora bolag tillgängligt för beställarna utan inblandning av mellanhänder.

Swedish Consulting Group finns representerat över hela landet genom välkända IT-specialister så som Jaybis (Uppsala), Ikaros Datakonsulter (Göteborg), B3IT Management (Stockholm), IBS Konsult (Göteborg), Merdata (Stockholm), Elicit (Göteborg) med flera.

Målet är att skapa en gemensam kanal till de stora ramavtalskunderna. Genom det nybildade marknadsbolaget skapar man en attraktiv ramavtalsleverantör med kvalificerade och specialiserade konsulter.

Marknadsbolaget kommer att ha sitt säte i Göteborg med bolagets VD, Jens Holm, i spetsen. Från början kommer Swedish Consulting Group att representera ca 600 kvalificerade och specialiserade konsulter och beräknas bli fler under 2007.

Om att Emineo har tagits in som medlem i SWCG säger Jens Holm, VD på Swedish Consulting Group:

”Det är en styrka att vi kan attrahera Sveriges främsta företag inom Oracle DBA-tjänster”.

Vidare information om Emineo och SWCG lämnas av VD Ove G Jonsson