Emineo Cloud Enabling Service

 

– Hur redo är Ni för Oracles molntjänster och vilka kan Ni nyttja?

Ledord: Det ska vara enkelt och kostnadseffektivt!

Denna Emineotjänst fokuserar på att analysera hur pass redo Era system och processer är för att applicera Oracles molntjänster i Er verksamhet. Vilka system, eller delar av system, är lämpade att köra i någon form av molntjänst? Hur hanteras detta säkerhetsmässigt? Vilka aktiviteter behöver vi genomföra för att nå dit? Och hur genomförs det fysiskt (dvs att sätta upp/flytta en befintlig miljö till rätt molntjänst)?

Emineos tjänst innehåller:

  • Systemkarta och dokumentation över Era befintliga Oracle system
  • Molnanalys – vilka av Era system som skulle kunna flyttas till en molntjänst och vad är fördelarna/möjligheterna med detta
  • Säkerhet – checklista med säkerhetskrav och hur dessa mappar mot säkerheten som respektive molntjänst erbjuder
  • Kostnadsanalys – vad Ni kan spara på att välja molntjänster jämfört med egna lösningar ur ett licensperspektiv
  • Teknisk analys – vad som krävs för att Ni skall kunna nyttja molntjänsten; tekniskt (uppkoppling, nätverk, utrymme etc.) och vad Ni kan vinna tekniskt på att välja molntjänster i form av exempelvis utökade funktioner
  • Installation/setup av valfritt system/databas – beskriver hur samt, om så önskas, genomför en flytt/uppsättning av system/databas till rekommenderad molntjänst

Efter att ha genomfört ”Emineo Cloud Enabling Service” är Ni redo att dra nytta av molntjänstens alla fördelar och att köra i molnet på riktigt. Ni som kund får en verifiering och analys på vilka system som passar för att nyttja Oracles molntjänster, vilka som kan/bör nyttjas och i vilken omfattning.

Dina val, vi hjälper dig!

https://youtu.be/6NUeq6vIvEs

Oracle Java Cloud till alla dina applikationer!

https://youtu.be/GmFknv2tNvU