Emineo Cloud Performance Service

Optimera Ert system/databas med hjälp av funktioner i Oracles molntjänster. För en mycket rimlig kostnad kan Ni nu få avancerade funktioner runt optimering och prestanda. Utveckla och testa dessa i molnet och förbättra prestandan i Er applikation/databas mångfalt.

Emineos tjänst innehåller:

  • Installation/flytt av befintligt system/databas till aktuell molntjänst
  • Prestandaanalys av applikations-SQL:er (kräver att någon form av applikationsprogram/SQL kan köras mot databasen för analys)
  • Lasttest av befintliga system/databas i molnet (med hjälp av RAT – Real Application Testing) – går att genomföra med en ny typ av licens till ett mycket fördelaktigare pris jämfört med tidigare
  • Prestandarapport på antingen optimeringsförslag/förbättringar och/eller resultat av lasttest
  • Test av In-Memory optionen för att se effekten på just din databas/applikation –  så mycket kortare blir svarstiden

 

Efter att genomfört ”Emineo Cloud Performance Service” har Ni en tydlig bild över:

  • Vilka SQL:er som är dom största prestandakonsumenterna som bör trimmas
  • Hur Er applikation fungerar i Oracles molntjänst
  • Hur Er applikation skulle dra nytta av optioner som In-Memory