Emineo designer backup/restorelösning åt Strömbergs

Strömberg Distribution har valt att implementera Emineos backup/restore lösning ”Autorevcover”.

Med ”Autorecover” säkrar man upp sin primära databas med en säker och effektiv backup/restore lösning baserad på RMAN. Automatisk restore av primärdatabasen görs regelbundet till sekundär server.