Emineo får fortsatt förtroende hos Busslink!

Busslink tecknar DBA-on-demand med Emineo.

Emineo fortsätter i egen regi att stödja Busslink som Oracle partner och tecknar ett nytt DBA on demand avtal. Detta innebär för Busslink en säkring av Oracle kompetens, inställelsetid vid oförutsedda händelser samt möjligheten att kapa arbetstoppar i organisationen.