Emineo förstärker Academedias Oracleutbildning

Emineo kommer att ansvara för valda delar av Academedias populära KY-utbildningar (Kvalificerad Yrkes-utbildningar) för blivande Oracle dba:er och Oracle utvecklare.

Emineo sitter sedan kurstarten hö-07 med i styrelsen för Academedias KY utbildningar inom Oracle. Emineo tar nu ett större ansvar och bidrar med lärarkompetens och visst material till kurserna. Vi anser att detta är en viktig del för att försörja Oracle commmunitien med kompetens även i framtiden. Detta gagnar både kunder som baserar sin IT verksamhet på Oracle teknik och oss bolag som verkar inom Oracle nischen