Emineo genomför Kvalitet & Prestandaanalys

Emineo har fått i uppdrag att genomföra sin standardiserade Kvalitets & Prestandaanalys hos Reed Business Information Sweden AB, tidigare Byggfakta.

Målet med analysen är att hitta både kvalitativa likväl som prestandamässiga åtgärder för att förbättra kundens Oracle system. Rapporten ger rekommendationer inom en mängd olika områden och är ett utmärkt sett att ”ta tempen” på ett system – både för kontroll av prestanda och flaskhalsar samt hur systemet är uppsatt och fungerar ur ett dirftperspektiv (ex. övervakning, backuper, rutiner etc.).

Reed Business Information Sweden AB / Byggfakta har som vision att vara den svenska byggbranschens marknadskanal för nya affärsmöjligheter.

Affärsidén är:
att etablera kontakter mellan köpare och säljare av produkter och tjänster på svensk byggmarknad. Vi ska därigenom skapa ökad effektivitet, kvalitet och lönsamhet för alla parter.

RBI/Byggfakta har dagligen kontakt med byggmarknadens aktörer för att kartlägga VAR, NÄR och HUR det byggs i landet. Undersökaravdelningens dryga 20-tal personer genomför dagligen hundratals intervjuer med byggherrar, entreprenörer och konsulter. Detta tillsammans med officiella källor, statliga och kommunala instanser, ombud etc. sammanställs och förädlas för att sedan komma våra kunder tillgodo.