Emineo genomför Kvalitet & Prestandanalys hos SEB AG

Emineo har fått i uppdrag att genomföra sin Kvalitet & Prestandaanalys hos SEB AG i Tyskland.

Emineo har framgångsrikt genomfört sin Kvalitets & Prestanda analys hos SEB AG i Tyskland. Bland de områden som undersökts kan nämnas:

– Resurskrävande sql

– I/O hantering

– Cost Based Optimizer och statistik m.m.