Emineo genomför sin Kvalitets & Prestandanalys hos Deloitte & Touche

Deloitte & Touche har valt att köpa Emineos Kvalitet & Presatanda tjänst för ett av sina Oracle system.

Dels för att säkra upp och få ett utlåtande på struktur och installation samt eventuella prestandaförbättringar, men också för att få utomstående kommentarer på systemet och Oracle databasen generellt sett. Emineos förstudie över kvalitet och prestanda i ett Oracle system möter alla de krav Deloitte & Touche ställer på en sådan utredning.