Emineo GridBox hos Novamedia

Emineo installerar sin GridBox lösning för snabb och effektiv övervakning och administration av Novamedias Oracle databaser.

Novamedia väljer Emineo GridBox för att få en bättre överblick av sina Oraclesystem. Lösningen, som är en förinstallerad server med Oracle Enterprise Manager Grid Control kan användas både som monitorerings och administrationsverktyg.