Emineo hjälper AFA

Emineo installerar Grid Control samt sin standardiserade RMAN backuplösning hos AFA Försäkring.

AFA väljer Grid control för övervakning och administration av sina Oracle databaser samt Emineos RMAN-lösning för databasbackup. Detta ger AFA en robust backup/recovery lösning samt ökad proaktivitet via Oracle Enterprise Manager Grid Control – både för monitorering och administration.