Emineo – intressant seminarium med kostnadsfokus

Emineo genomför seminarium i Stockholm (17/3) och Göteborg (18/3) med fokus på kostnadsbesparing inom områdena standardisering/konsolidering, backup/recovery, uppgradering och licensutnyttjande.

Semanariet riktar sig till IT-chefer, Driftansvariga och systemansvariga med intresse för att se potentiella besparingar och bättre utnyttjande inom dessa områden.