Emineo levererar tillgänglighet och övervakning till mediaföretag

Emineo får ansvaret för att sätta upp Data Guard samt OEM Grid Control för ökad tillgänglighet och bättre övervakning hos välkänt mediaföretag.

Genom att välja robusta lösningar för tillgänglighet (Oracle Data Guard) samt övervakning (OEM Grid Control), förenklar och förbättrar företaget sin driftmiljö för sina Oracle system. Emineo gjorde allt arbete runt installation, konfiguration, dokumentation och utbildning till fastpris.