Emineo nyanställer

Emineo fortsätter att stärka sin position som Sveriges största Oracle DBA Konsultbolag och hälsar Patrik Haaparanta välkommen.

Patrik, som har en gedigen Oracle KY utbildning i botten, har genomfört sina studier med högsta betyg, samt praktiserat hos Emineo under en längre tid. Patrik har redan hunnit med att genomföra en rad projekt med ny Oracle teknik rörande exempelvis Oracle 11g, Active Dataguard och RMAN.