Emineo nyanställer

Emineo nyanställer en person för att svara upp mot kunders behov.

Ökad efterfrågan på Emineos tjänster gör att Emineo fr.o.m 05-04-01 nyanställer en person för att tillgodose nya och befintliga kunders behov.