Emineo Oracle Database Partner of the year – 4:e året i rad!

Emineo återigen utsedda till Oracle Database Partner of the year!
Emineo vann för 4:e! året i rad priset som bästa Oracle partner på databassidan. Detta bevisar Emineos unika ställning inom databasområdet – Vi är Sveriges mest specialiserade partner!
Emineo är sedan en tid även Oracle Platinum Partner, med 6 specialiseringar inom enbart databasområdet (inklusive MySQL). Detta får ses som unikt för ett bolag av Emineos storlek och visar på stor fokus och hög kompetens – både inom teknik/konsulting och licensiering/sälj.

Emineo Oracle Database Partner of the year – 4:er året i rad!