Emineo på OPN Days

Emineo deltar som brukligt på Oracles partner dagar – en viktig aktivetet för alla Oracle Certified Partners och andra.

Som Oracle Certified Partner är det viktigt att bevaka tekniska nyheter och intressanta produkter från Oracle. Emineo deltar därför, för att hålla sig i framkant, på Oracles partner dagar som denna gång hålls ute på universitetsområdet Frescati.