Emineo sköter Oracle driften hos Primelog AB

Emineo har fått i uppdrag att sköta övervakning och databasadministrion av Primelogs Oracle databaser. Emineo kommer också att fungera som Oracle expertkompetens inom diverse interna projekt hos Primelog.

Primelogs fokus är informationslösningar för företags externlogistik. Genom att automatisera processer och göra information mer tillgänglig kan ett företag uppnå förbättrad kontroll, analys, och visibilitet i sina logistikflöden. Målet är att genom effektiva lösningar öka kundens konkurrenskraft, kundservice och lönsamhet.