Emineo Stockholm nyanställer!

Emineo förstärker med ytterligare en erfaren Oracle DBA – vi välkomnar Andreas Söderberg som närmast kommer från Logica.

Andreas är en mycket erfaren Oracle DBA som arbetat med Oracle i drygt 10 år. Han har dessutom de senaste åren specialiserat sig inom E-Business Suite som s.k Apps DBA.