Emineo utökar tjänsten DBA on Demand!

Större kundfokus och större nytta, mer central styrning och incidenthantering – snabbare uppföljning och svarstider.

Så kan man sammanfatta förbättringarna – som för befintliga kunder är kostnadsfria – av Emineos DBA on Demand tjänst. Vi inför en central, dedikerad kontaktperson för alla kunder, ett centralt telefonnummer och kontaktyta som antingen löser uppkommet problem eller kontaktar ansvarig konsult för direkt inställelse hos kunden. Resultat: snabbare responstider, effektivare problemlösning, bättre återkoppling och en högre närvaro.