Emineo växer!

Emineo befäster sin ställning som Sverige största Oracle DBA bolag och fortsätter nyanställa efter stor efterfrågan både på fler erfarna Oracle DBA:er och Emineos tjänster.

Vi hälsar Bengt Demborg väkommen till Emineo! Bengt kommer närmast från Oracle där han haft flertalet roller, alltid nära förknippat med Oracles databas. Bengt har också lång och gedigen kunskap och erfarenhet runt eBS (Oracle eBusiness Suite).