Emineo West nyanställer!

Emineo koncernen växer och nyanställer i Göteborg.

Vi hälsar ytterligare anställda i Emineo West välkomna! Vi befäster därmed vår ställning som Sveriges ledande Oracle dba konsultbolag.

Men vi behöver bli ännu fler – kontakta Vd Lars Cullberg på 0705-38 80 59 för ytterligare information.