Ett av Sveriges största elektronikföretag väljer Emineo

Emineo levererar en rad tjänster, såsom DBA on Demand – för att säkra upp DBA komptensen med inställelsetid, Kvalitet o Prestandanalys, Backup/Recovery lösning med RMAN samt Grid Control installation och konfigurering för övervakning.

Då företaget har alla sina viktigaste i system baserade på Oracle är dessa core funktioner mycket viktiga och Emineo implementerar och stöttar inom samtliga dessa områden. Vi hoppas på ett långt och framgångsrikt samarbete.

Vill du också se vad DBA on Demand skulle kunna göra för Ditt företag? Läs mer på vår hemsida: www.emineo.se/vara-tjanster/dba-on-demand

Eller kontakta oss via epost eller telefon för ett personligt besök.