Hur prestandan skiljer sig mellan molntjänster – vad får du egentligen?

Det finns molntjänster och så finns det molntjänster. De vanligaste och mest kända är Oracle, Amazon, Azur, Google och IBM. För stora och medelstora företag så är Oracle och Amazon bland de absolut vanligaste när vi tittar utifrån den stora världsbilden. 

I Europa ser det för närvarande lite annorlunda ut och här är Azur och Amazon (AWS) största leverantörer. Dessa jättar slåss om marknaden och är ganska lika varandra. Men det finns vissa skillnader som sticker ut. I den här artikeln ska vi titta närmare på dessa skillnader. Vi kommer snart se att det finns ett alternativ som är aningen mer flexibelt än övriga och där prestandan är något högre. Vi pratar om Oracles lösning – Oracle Cloud Infrastructure (OCI). 

När företag sonderar marknaden idag för att hitta den molntjänst som passar deras verksamhet bäst, så checkar OCI oftast i flest punkter på plussidan – inte minst tekniskt, men förvånande nog även kostnadsmässigt. 

Detta är något som numera är känt i vår omvärld, men som fortfarande är okänt för svenska företag. Här får man en etablerad molntjänst med mycket muskler. Det är en trygghet att välja en leverantör som har många av de största företagen i världen som sina kunder. Dessa företag ställer extremt höga krav på såväl säkerhet som tillförlitlighet. Dom har alla gjort sin sondering av marknaden och valet föll alltså på Oracle. 

Det är många faktorer som behöver vägas in när man väljer en molntjänst. Men alla dessa faktorer spelar en mindre roll om man missar den mest väsentliga faktorn av dom alla. En molntjänst att växa i är ett av de strategiskt mest viktiga beslut som ett företag kan fatta. En molntjänst är en investering inför framtiden. 

När företaget växer så ska plattformen kunna tillgodose även det större bolagets behov. Om man missar detta så riskerar man att låsa sig i en lösning med begränsningar, där tillväxten hämmas pga att infrastrukturen inte kan tillgodose behoven. 

Oracle har en betalningsmodell där man betalar för den prestanda man faktiskt använder. Det innebär att det är enkelt att skala både upp och ned beroende på hur företaget och användningen utvecklas. 

Vad är prestandaskillnaden mellan Oracle OCI (Oracle Cloud Infrastructure) och andra molnlösningar?

Vad-är-prestandaskillnaden-mellan-Oracle-OCI-och-andra-molnlösningar

Det som är signifikant för just OCI är den höga prestandan som uppkommer genom så kallad hyperthreading. Hyperthreading innebär att flera processer kan köras parallellt utan att påverka prestandan på processorn. Man köper helt enkelt en virtuell CPU (vCPU) och får då en dedikerad fysisk core. Enkelt uttryckt så innebär det är dubbelt så mycket “CPU” som hos exempelvis AWS och Azure. 

Oracle har en omvittnad stabilitet som inte går att finna hos någon av de andra leverantörerna. Lösningen bygger på en öppen mjukvara och egen hårdvara som man har full kontroll över. Detta innebär att det finns stöd för många olika programmeringsspråk och skript och att programvaror såsom databasen, är anpassade att köra på just Oracles egen hårdvara. 

Den som letar efter en plattform att växa i bör ta en ordentlig titt på Oracle och Oracle OCI. Det är nämligen mycket viktigt att i ett så tidigt stadie som möjligt, gå över till en molntjänst som lever upp till de krav på prestanda och flexibilitet som framtiden ställer. 

Ett företag som idag har ett kontor med 14 anställda kan om 10 år finnas utspritt över hela Europa, med 100-tals anställda och ett antal verksamhetskritiska system. Att då ställas inför ett oundvikligt beslut att byta molntjänst är både riskabelt, resurskrävande och dyrt. Därför bör man alltså se till att välja en molntjänst som man kan växa i. 

Användargränssnittet hos Oracle är enkelt och standardiserat. Det här har varit en av grundpelarna för Oracle ända sedan starten för över 40 år sedan och någonting som alltså lever vidare än idag. 

Vad är prestanda skillnaden mellan Oracle OCI (Oracle Cloud Infrastructure) och AWS?

Om vi specifikt tittar på Amazon Web Services som är Amazons motsvarighet till OCI, så finns det en del skillnader. Först och främst gällande kostnadsmodellen. AWS bygger sin fakturering på processortid, det vill säga att användare betalar för den tid man nyttjar processorn. 

Beroende på hur ett företags verksamhet så kan det här bli mer eller mindre kostsamt i jämförelse med OCI. Oracles filosofi ser nämligen annorlunda ut. Den här modellen bygger på att man betalar för den processorkraft man upptar. 

I de flesta fall så ger det här en mer rättvis kostnad. Vissa företag kan göra stora besparingar genom att flytta från just AWS till Oracle. 

I och med att Oracle och Amazon anses vara de stora jättarna på marknaden när det gäller molntjänster, så finns det också en uppsjö av jämförelser där man ställer de båda alternativen mot varandra. När det gäller prestanda så visar en övervägande majoritet av dessa jämförelser att OCI har den överlägset bästa prestandan

Vad är prestandaskillnaden mellan Oracle OCI (Oracle Cloud Infrastructure) och Azure

Azure är molntjänsten från Microsoft. Microsoft var förhållandevis sent ute med molntjänster och tappade tidigt marknadsandelar. Men för ett så pass stort företag som Microsoft är, med den starka positionen på marknaden för programvara och operativsystem, så var det möjligt att komma igen och leverera en molntjänst som idag är en av de största. 

Många brukar likna Azure vid en lillebror till Oracle och AWS, om man ser ut i världen. I Sverige är dock Azure en betydligt större spelare i jämförelse och kanske det naturliga valet för många företag som redan kör många Microsoftsystem och olika molntjänster.   

Då Microsoft som sagt är stora när det gäller programvara för företag – och då framförallt Office-paketet – så lockas många av tanken att Azure bör vara det optimala valet för att köra dessa applikationer. 

Men faktum är att Oracle klarar det precis lika bra och dessutom med bättre prestanda. Många mindre företag halkar in på Azure då det är deras första kontakt med en molntjänst. Man bör då ha i åtanke att det är att föredra att etablera en långsiktig infrastruktur för sina molntjänster i ett så tidigt stadie som möjligt. Då är Oracle ett betydligt bättre alternativ att växa i.

När det gäller flexibilitet och enkelhet så är det svårt för Azure att mäta sig med Oracle. Den öppna mjukvaran gör att Oracle har stöd för fler programmeringsspråk och blir därmed mer kompatibelt och med färre inlåsningar för dig som kund. 

Inlåsningar innebär att du som användare blir mer och mer inlåst i en molntjänst ju längre och mer du använder den. Databaserna är svåra att flytta till en annan tjänst, varför du i princip är tvingad att stanna kvar hos den aktuella leverantören, vare sig du vill det eller ej. Det är en risk som alla företag bör kalkylera med. 

Hur påverkas mina licenser vid en flytt till oracle-molnet?

Hur-påverkas-mina-licenser-vid-en-flytt-till-oracle-molnet

Om ni sitter med lokala installationer av mjukvara idag, så har ni också licenser som gäller för just sådana installationer. Det är inte självklart att licenserna tillåter att flyttas över till molnet. Här behöver ni alltså göra en inventering av alla era licenser. Här kan ni med fördel anlita en tredje part som kan hjälpa er. 

Emineo har specialiserat sig på just flytt till Oracle-molnet och vet hur man ska läsa licensavtalen. Då kan ni enkelt lägga upp en planering för hur övergången ska gå till, baserat på era licenser. 

Det är vanligt att man genomför en flytt till molnet i flera steg. Flera faktorer behöver vägas in så att verksamheten kan fortlöpa så obehindrat som möjligt. Men också licenserna bör tas i beaktande. 

Om ni exempelvis sitter med ett avtal som sträcker sig ett år till framåt i tiden, så kanske det kan vara ett bra val att vänta med att flytta den mjukvaran tills avtalet löpt ut. Då kan ni teckna en ny licens som gäller för installation i molnet. 

Om jag inte har rätt licenser vid en flytt vad kan hända?

Om-jag-inte-har-rätt-licenser-vid-en-flytt-vad-kan-hända

Det är viktigt att vara rätt licensierad. Om ni inte varit det tidigare, så kommer ni med hjälp från Emineo att bli det nu. Varje seriöst företag bör sträva efter att ha en licensiering som speglar användandet. Det kan låta enklare än vad det faktiskt är. Det finns många exempel där företag har betalat för mycket och haft ett nyttjande som ligger en bra bit under vad man betalar för.

Därför ska ni se till att ha rätt licenser. Endast då kan ni som företag planera er verksamhet med tillförlitliga kostnader och göra realistiska prognoser. Många företag som gör misstaget att inte ha tillräcklig koll på sin licensiering betalar inte bara för mycket, utan det finns dom som betalar för lite. Det kan då komma stora kostnadsökningar som inte funnits med i budgeten. Det är en överraskning som de flesta företag vill undvika. 

Anlita därför en tredje part som kan ge er experthjälp med just era licenser. Emineo erbjuder den här tjänsten och skapar en helhet med alla era licenser, så att en eventuell audit inte medför några oväntade överraskningar. 

Men måste jag välja en molnleverantör?

Nej, faktiskt inte! Oracle och Microsoft har nyligen inlett ett tekniskt samarbete som möjliggör hyrbidmoln på riktigt – du kan nu köra dina applikationer i Azure och databaser på OCI, för optimal prestanda, licensnyttjande och ekonomi. 

Då man på flera ställen världen över fysiskt byggt ihop sina datacenter och nätverk för att kunna erbjuda så låg latency som möjligt så är det nu möjligt att köra riktig ”Enterprise last” i två olika moln.

Sammanfattning

Det råder inget tvivel om att molnet är här för att stanna. De lokala installationerna och de egna serverhallarna blir allt färre. På marknaden finns det just nu två stora spelare som slåss om marknadsandelarna. Det är Oracle och Amazon. 

Utöver Oracle och Amazon så har även Microsoft sin plattform, Azure. Google har också molntjänster och likaså IBM. När vi jämför prestanda så är det egentligen bara AWS som mäter sig mot Oracle. Men det finns vissa betydande skillnader som ofta gör att det tippar över till Oracle. En sådan skillnad är betalningsmodellen. En annan är just prestandan.

När det gäller prestandan så visar de flesta jämförelser att Oracle är något vassare än Amazon. Mycket tack vare den virtuella CPU:n med en dedikerad fysisk core. Det ger enkelt uttryckt dubbelt så mycket CPU som man får hos AWS. 

Då Oracle också tillverkar och kontrollerar den hårdvara molntjänsterna bygger på, så innebär det även helt andra möjligheter för både säkerheten och prestandan på dessa tjänster. Oracle använder exempelvis sådana hårdvarulösningar som Exadata i sin tjänster, som ger oöverträffad databasprestanda. 

Vill ni ha hjälp med att gå över till Oracle och OCI? Emineo har specialiserat sig på Oracle och är störst i Sverige när det gäller konsulttjänster inom det här området. Emineo ser till att ni som företag kan fokusera på er kärnverksamhet, medan erfarna experter sköter allt från licenser till installationer, övervakning, patchning, uppdateringar, backuper, med mera.