Jetpak investerar i Emineo Gridbox!

Jetpak köper Emineo Gridbox – en ”out of the box” lösning för övervakning av servrar, databaser och applikationer. Lösningen bygger på Oracle Enterprise Manager Grid Control.

Med fokus på drift och övervakning köper Jetpak den färdig konfigurerade lösningen ”Emineo Gridbox” – en färdigpaketerad och installerad Grid Control server för monitorering av databaser (Oracle i Jetpaks fall), servrar och applikationer om så önskas. Boxen kräver ingen installation eller konfigurering utan allt är installerat och klart – inklusive hårdvara och nödvändig mjukvara – ”out of the box” på riktigt.

Jetpak Groups affärsidé:

Jetpakgruppen ska tillhandahålla expressleveranser med
en leveranstid på 0-12 timmar, dörr-till-dörr med fokus
på transporter inom och till och från Norden.

Jetpak ska spara tid och tillföra mervärden för kunden.

Jetpaks tjänster innefattar såväl lokala bud som
integrerade marktransport- och flyglösningar i egen regi,
eller tillsammans med partners.

Jetpakgruppen ska driva verksamheten med hög
innovationsnivå, etik och miljöhänsyn.