Kvalitet och prestandaanalys hos Emix

Emineo genomför sin standardiserade Kvalitets och prestandaanalys hos Emix. 

EMIX är elbranschens gemensamma nav för en kostnadseffektiv, snabb och automatiserad kommunikation mellan elhandelsföretag och elnätsföretag som innebär kvalitetssäkring, spårbarhet, loggning och lagring av meddelanden.

Med detta moderna systemstöd skapar man kostnadseffektiva framtida möjligheter för branschen att agera på den avreglerade marknaden genom automatisering, hög kvalitet, snabbhet och ordning och reda.