Lenslogistics genomför analys

Lenslogistics har valt Emineo som leverantör av både Oracle dba tjänster och genomförande av Emineos Kvalitets & Prestandaanalys.

Lenslogistics väljer att genomföra Emineos Kvalitet & Prestandaanalys för sitt Oracle system (EBS), dels för att säkra kvalitet på installation samt för att hitta flaskhalsar och eventuella prestandaproblem. Analysen fungerar som en förstudie med rekommendationer på vidare åtgärder. Emineo ger också diverse DBA stöd åt Lenslogistics när det exempelvis gäller uppgraderingar.

LensLogistics är ett kontaktlinsgrossist- och logistikföretag. De har Nordens största lager av kontaktlinser. Varje år skickar de över 700 000 kundordrar. Det som utmärker Lenslogistics från andra leverantörer är deras snabba leveranser och höga servicegrad.

Bolaget LensLogistics bildades år 2000. Sedan dess har de erbjudit sina tjänster till ett fåtal stora kontaktlinsbutiker, men från och med sommaren 2006 kan alla optiker utnyttja deras logistikkunskap och stordriftsfördelar.