Kom och ät lunch med oss – Lär dig om de senaste verktygen/lösningarna för bättre kontroll och prestanda i HELA din IT-miljö!

Bild1

Hur vet ni om er Outsourcingleverantör levererar det ni betalar för, eller om de servrar ni kör på är tillräckliga eller för den skull överdimensionerade?

Hur ofta klagar era användare på långa svarstider?

 

Har ni någon gång funderat eller funderar ni på lösningar från varumärken som t.ex. App Dynamics, Splunk mfl. inom Applikationsprestandamonitorering, Logg- eller IT-analys?

När ett problem uppstår, kan ni då göra en riktig ”root cause” analys, effektivt analysera ALLA loggar inom systemstacken och gräva er ned i rätt logg för att hitta problemet? Hur ofta inträffar det där problemet och när?

Har ni en god kommunikation mellan utvecklare och driftpersonal (Dev/Ops) och verktyg för att analysera problem, beteenden, historik etc. för att tydliggöra problemområden och därmed öka förståelsen internt/externt?

Har ni tillräckligt med historik för att både förstå hur era system presterat historiskt och för att ta framtida beslut om hårdvaror, tillväxt och nyttjanden?

Vi hävdar att man med Oracles nya molntjänst Oracle Management Cloud får kontroll på och information om ovanstående och skapar en större förståelse för systemstacken, samt hur fel påverkar ett system. Genom tillgång till historisk information ges möjligheten att ta goda och väl balanserade beslut om framtiden.

Att man dessutom tekniskt inte behöver ha en massa programvaror, servrar etc. installerat lokalt (On Prem) utan använder smart teknologi (agenter) och Oracles moln för lagring av alla dessa data – får ni som en bonus, även det en blick in i framtiden som redan är här.

 

Välkomna till ett informativt och lösningsinriktat seminarium hos Emineo

Datum: Torsdag 24/11

Tid: 12:00-16:00

Plats: Lilla Västerbron 20 (Fridhemsplan)

 

Agenda:
12:00-12:45 Lunch och inledande presentation av deltagare och föredragshållare.

12:45-13:45 Oracle Management Cloud (OMC) – översikt av ingående komponenter för:

  • Application Performance Monitoring – från användargränssnittet genom hela stacken ner till databasen.
  • Infrastructure Monitoring – Övervaka status och få reda på hur din IT-Infrastruktur mår – både i ditt Datacenter och i Molnet – från en och samma plattform
  • Log Analytics – få en snabb överblick, hitta problem och borra er ned i ALLA er loggar – från webserver, applikationsserver till databas
  • IT Analytics – knyter ihop helheten och hjälper er att analysera historiskt och planera för framtiden

13:45-14:00 Bensträckare, kaffe/förfriskningar

14:00-15:00 Demonstration av OMC och dess olika komponenter

15:00-16:00 Verifiera, Testa och Stressa ditt system/databas – hitta flaskhalsar och problem! Oracle Real Application Testing (RAT) från upptäckt till lösning – ett arbetssätt för ”Best Practice” vid prestandaproblem:

  • Oracle Enterprise Manager – nyckelkomponent, även för OMC
  • RAT->SPA->Diagnostic>Tuning – arbetssätt och hur man kan lösa ett prestandaproblem

 

– De finns fortfarande platser kvar, så anmäl dig nedan!

 

[gravityform id=”12″ title=”false” description=”false”]