Mer DBA on Demand!

Emineo tecknar avtal med Carus PBS, ett företag som utvecklar mjukvara för färjebranschen. Emineo skall fungera som spetskompetens och DBA stöd för Carus olika projekt och kunder med inställelsetid via Emineos tjänst ”DBA on Demand”.

Genom att teckna detta avtal med Emineo säkerställer Carus  tillgången till hög Oracle kompetens vid behov samt en kort inställsetid vid eventuella incidenter/problem.

Emineo tackar för förtroendet och hälsar ännu en kund välkommen. Fler och fler kunder upptäcker fördelarna med att anlita specialistbolag både för drift av sina Oracle system och för att säkra tillgången till spetskompetens inom Oracle.