Oracle RAC till fastpris

Emineo genomför installation av RAC lösning till fastpris hos tillverkande företag för affärssystemslösning. Lösningen innebär även införande/uppgradering av backuplösning med RMAN och dokumentering av lösningen samt utbildning av kundens personal.

Emineos fastprislösningar innebär en trygghet och kostnadseffektivetet för kunden – hög kompetens runt installation och teknik, inga extra kostnader och ett effektivt införande.