Pressrelease 2021-02-01

IT Relation Group förvärvar svenska Emineo och skapar ledande nordisk applikations- och databasspelare genom att gå samman med Miracle42

Med investeringen i Sveriges ledande specialister inom Oracle-databastjänster kommer IT Relation Group att vara bland de största aktörerna i Norden dedikerade databasexperter i Emineo i Sverige och Miracle42 i Danmark

Emineo grundades 2005 och har 22 anställda, varav 17 är dedikerade databasexperter, främst med fokus på Oracle och MySQL. Företaget tillhandahåller databasdrift och licenshantering på serviceavtal samt högspecialiserade konsulttjänster och genererade intäkter på 36 MSEK under räkenskapsåret 2019/20. och ett rörelseresultat (EBITDA) på 8 MSEK. Emineo är en certifierad Oracle compliance partner till Oracle. Emineo har de senaste åren utsetts av Oracle till Partner of the Year 8 gånger.

Emineo är beläget i Stockholm och kommer att fortsätta agera som ett oberoende företag under eget namn efter sammanslagningen med Miracle42 som är bland de ledande i Danmark inom specialiteterna: Managed database (DBA) tjänster, DBA konsulting, rådgivning, testledning, applikationsdrift och webbhotell samt applikationsstöd. Fusionen skapar en ledande nordisk aktör inom Oracle-teknik med 120 anställda och 60 dedikerade databasexperter inom affärsområdet Professional Services.

”Vi utökar vår verksamhet avsevärt med de erfarna experterna på Emineo, för vilka vi har stor respekt och ser fram emot att samarbeta med dem för att påskynda tillväxten under de kommande åren. Tillsammans är Emineo och Miracle42 starka i Norden, med möjlighet att dra nytta av stordriftsfördelar och täcka en mycket bredare marknad än separat”, säger Steen Knudsen, VD för Miracle42.

Efter expansionen har IT Relation Group 750 anställda på 12 platser i Danmark och Sverige med aktiviteter i företagen IT Relation, Mentor IT, Sotea, Improsec, Miracle42 och Emineo. Koncernen har en ledande marknadsposition i Danmark med de fyra affärsområdena Cloud Services, Business Solutions, Professional Services och Cyber Security Services.

”Vi ser fram emot att vidareutveckla Emineo i nära samarbete med våra nya kollegor i Miracle42 och hela IT Relation Group, som delar vår syn på de goda tillväxtmöjligheterna på vår gemensamma marknad i både Danmark och Sverige. Vi får tillgång till en stark organisation och finansiella muskler, vilket gör det möjligt att behålla vår djupa kompetens och samtidigt utöka verksamheten till relaterade områden vilket är mycket bra för våra kunder, säger Ove G Jonsson, en av grundarna och VD på Emineo.

Emineos kunder och anställda kommer inte att uppleva några förändringar till följd av förvärvet. Kundrelationer och kontrakt förblir oförändrade och kunder kommer att fortsätta att betjänas av samma specialister. Emineos dagliga ledning – Ove Jonsson (VD och medgrundare), Rickard Waldenfeldt (CTO och medgrundare), Joakim Wenberg (CSO och medgrundare) och Michael Grundström (COO) – fortsätter i sina nuvarande positioner samtidigt som de investerar i IT Relation Group.

”Emineo är ett starkt tillskott till IT Relation-familjen och en perfekt matchning med våra begåvade kollegor på Miracle42. Vi ser fram emot att utöka familjen och skapa en av de absolut ledande aktörerna i Norden på en spännande nischmarknad, samtidigt som vi tar det första steget utanför vårt danska hemmaplan. Med förvärvet av Emineo går vi in ​​på den svenska marknaden inom Professional Services och vi har en aptit att expandera ytterligare öster om Sundet, säger Henrik Kastbjerg, VD för IT Relation Group.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

IT Relation Holding
VD Henrik Kastbjerg, tel. + 45 2069 6700

Miracle42

VD Steen Knudsen, tel. +45 4060 7899

Emineo

VD och medgrundare Ove G Jonsson, tel: 0708-644 728

Om Emineo:

Emineo grundades 2005 och är Sveriges ledande leverantörer inom Oracle-databaser med djup kompetens inom bland annat databasadministration, fysisk och logisk databasdesign, installation och drift, projektledning, kvalitetssäkring, backup och återställning. Företaget ligger i Stockholm och har 22 anställda, varav 17 är dedikerade databasexperter som fokuserar på Oracle och MySQL. Emineo är certifierad Oracle-partner och levererar databasdrift och licenshantering på serviceavtal samt högt specialiserade konsulttjänster.

Om IT Relation Group:
IT Relation Group har på några få år vuxit från en stark regional aktör till ledande dansk leverantör av IT-outsourcingtjänster till den privata och offentliga sektorn. Därmed är IT Relation Group idag stabilt representerad på 12 platser i Danmark och Sverige. Koncernen sysselsätter för närvarande cirka 750 anställda med aktiviteter i företagen IT Relation, Mentor IT, Sotea, Improsec, Miracle42 och Emineo. Koncernen har en ledande marknadsposition i Danmark med de fyra affärsområdena Cloud Services, Business Solutions, Professional Services och Cyber Security Services.