RAT – Orcan på Östersjön

Emineo presenterar fastprislösning med Real Application Testing (RAT) på Orcan konferensen.

Emineo har tagit fram en fastprislösning för lasttestning av 11g databaser. Spela in realtidslast från ditt produktionssystem (9i, 10g, 11g) och spela upp på 11g – mycket användbart vid uppgraderingar till 11g, hårdvaru/plattformsbyten, konfigureringsändringar etc. Fastpriset inkluderar uppbyggnad av målmiljö (Oracle binärer, backup/restore av produktions databas, inspelning, uppspelning samt rapport och rekommendationer).

En kostnadseffektiv och snabb lösning för produktionslik lasttest av en ny databasversion/plattform!