Referenser

Emineo har haft uppdrag hos de största Oracledriftsmiljöerna i Sverige

Hos företag som Elgiganten/Elkjöp, ICA, Ericsson, SEB, Telia, Gina Tricot och ComHem har Emineo verkat i roller som mentorer, tekniska projektledare, teamansvariga, databasadministratörer och utbildare, samt ansvarat för drift och administration av Oracledatabaser och Unixamiljöer med mera.

Vi har stor erfarenhet från avancerad administration och installation av Oracle i komplexa miljöer samt drift och underhåll av tidskritiska system.

Vi sätter fokus på kvalitet och prestanda i våra uppdrag och har arbetat med tuning av Oraclesystem i många år.

Elgiganten/Elkjöp


 

ICA AB

Uppdrag: Strömlinjeformad drift och effektivisering, Oracle.

Drift och underhåll av ICAs drygt 300 Oracle databaser. Teknisk projektledning, Teamleadning, drift DBA och expertkompetens i diverse projekt. Emineo bemannade större delen av ICAs Oraclegrupp, som ansvarar för driften av samtliga Oraclesystem hos ICA. Standardisering av driftsmiljöer utifrån versioner, backuper, rutiner och HA-lösningar.

Implementerat OEM Grid Control för databasövervakning, Data Guard för hög tillgänglighet och effektiva RMAN-backuper för databasbackuper (med TSM).

Dessutom hantering, konfigurering, uppsättning och prestandaanalyser/optimering av VLDB (terrabyte stora) med hjälp av exempelvis partitionering.

Ericsson

Uppdrag: Oracle databasadministration samt projektledning

Drift och underhåll av Ericssons över 250 Oracledatabaser i Unixmiljö. Strukturering och automatisering av drift och övervakning samt utveckling och effektivisering av rutiner för underhåll.

Emineo utvecklade ett webbaserat administrations-/övervakningssystem för avancerad databasdrift. Emineo har även utvecklat säkerhetsrutiner/skript (Backup & Recovery) med tillhörande dokumentation som i dag används i full produktion för samtliga databaser.

Mentor och utbildare för ny personal. Migrering, reorg, installation av Oracledatabaser och Oracle Internet Application Server (baserad på Apache). Databasexpert inom diverse utvecklingsprojekt.

Emineo var drivande för proaktivt arbete genom att effektivisera och industrialisera dagliga rutiner i syftet att minska behovet av akuta problemlösningar.

Teknisk projektledning för Ericsson Global IT Services konsolideringsprojekt – en sammanslagning av cirka 400 Unixmaskiner till drift i hotellmiljöer.

ComHem AB

Uppdrag: Kvalitet & Prestandaanalys samt genomförande av prestandahöjande åtgärder

Genomförande av Emineos Kvalitet & Prestandaanalys samt skrivande av rapport. En rad prestandahöjande åtgärder rapporterades och följande områden gicks igenom:

 • Översikt och generell sammanfattning
 • Cost Based Optimering
 • Filstrukturer och i/o
 • Rollback hantering
 • Redologg och arkiveringshantering
 • SGA analys
 • Alertlogg
 • Serverkonfiguration
 • Instansparametrar
 • Tabell och indexrekommendationer
 • Tablespace och utrymmesrekommendationer
 • Backup & Recovery  översyn
 • Resurskrävande sql
 • Övervakningsrutiner
 • Potentiell kostnadreducering
 • Åtgärdsestimering

Uppgradering av ComHems viktigaste Oraclesystem till Oracle 9.2, teknisk projektledning samt Oracle expertkompetens.

Gina Tricot

Uppdrag: Drift & Admin MySQL och Oracle

Drift, övervakning samt databasadministration av Gina Tricots databaser. Emineo har implementerat sin Drift- & Admintjänst med automatisk 24×7 övervakning. Emineo fungerar också som Gina Tricots Oraclepartner och står för kompetens när det gäller Oraclefrågor.

Ytterligare referenser lämnas på begäran.