epop by Emineo

Vad Emineo erbjuder i sin tjänst epop

Vad Emineo erbjuder i sin tjänst epop

Emineo Professional Oracle Platform

Emineo är Sveriges mest specialiserade Oracle Partner med 8 st utmärkelser inom kategorin ”Partner of the Year”, både för databas och Cloudtjänster (IaaS/PaaS). Emineo ser ett ökat behov från våra kunder att börja flytta sina system till olika typer av molntjänster för att dra nytta av skalbarhet, flexibilitet, licensfördelar och kostnadseffektivitet. Det är därför Emineo tagit fram denna fastpristjänstdär vi migrerar kundens system från dagens lösning/plattform till Emineo Professional Oracle Platform – 100% baserat på Oracles molntjänster.

 

epop by Emineo

epop to the cloud – läs mer här