Vad är bästa molntjänsten för företag – Oracle vs AWS – En jämförelse

Vad är bästa molntjänsten för företag - Oracle vs AWS - En jämförelse

Molntjänster har på kort tid blivit ett givet sätt för företag att effektivisera sin datahantering, få tillgång till en avsevärt mycket större mängd datorresurser samt skapa redundans utan att behöva skala upp sina egna datorsystem.

Detta är givetvis bara en högst översiktlig beskrivning av hur man kan dra nytta av datormolnet, och oavsett om det handlar om lagringsutrymme, bearbetning av data eller servertjänster så är det ett oerhört kostnadseffektivt sätt för samtliga att få tillgång till den sorts datorkapacitet som tidigare endast var tillgänglig för ett ytterst fåtal.

Även om antalet molntjänster numera är oerhört många till antalet så finns det ett fåtal som sticker ut ur mängden. Detta beror i stor utsträckning på att de genom gedigna rötter i IT-branschen samt förmånliga prissättning visat sig kunna erbjuda exakt den sorts tjänster som efterfrågas, utan att kompromissa med vare sig säkerhet eller tillförlitlighet.

Bland de befintliga datormolnen så är Oracle Cloud Infrastructure (OCI) och Amazon Web Services (AWS) två tjänster som särskiljer sig från övriga. Men varför ska man använda molntjänster? Och vad är skillnaden mellan dessa två tjänster?

Varför lagra i molnet?

Varför lagra i molnet
Det traditionella sättet att lagra och bearbeta data via egna datorer och enheter, oavsett om det handlar om helt egen drift eller hyrda platser i en serverhall, har alltid varit en ganska tung börda. Ofta har det varit svårt att säkerställa hög nivå av säkerhet och tillfredsställande drift, då det inte alltid varit möjligt att genomföra nödvändiga uppdateringar.

Att vart tredje år köpa ny hårdvara för att möta ständigt växande krav på exempelvis utrymme och prestanda är kostsamt, och att säkerställa att relevant mjukvara hålls uppdaterad för att undvika säkerhetsrisker är tidskrävande.

Molnlagring löser samtliga av dessa problem. När det handlar om lagring så betalar man i de flesta fall bara för det utrymme som faktiskt utnyttjas, vilket gör att man i princip har ett oändligt lagringsutrymme till sitt förfogande.

Handlar det om bearbetning och datorkraft så är det möjligt att betala för endera processortid eller obegränsat förfogande över en viss processorarkitektur. På motsvarande sätt gör detta att man får tillgång till riktigt biffig datorkraft för alla sorts databehandling.

En av de kanske främsta anledningarna till varför molnet är så pass uppskattat är att moderna molntjänster har inbyggd redundans. Vad detta innebär är att all data som lagras har en sorts automatiserad säkerhetskopiering.

Om molntjänsten skulle uppleva allvarliga problem, så som filsystemskorruption eller liknande, så kommer deras system helt enkelt att återställa sig själva från en i tiden närliggande säkerhetskopia. Att på egen hand uppnå motsvarande redundans är ofta krävande av såväl ekonomiska som tidsmässiga skäl, särskilt då lagringsmedia generellt sett behöver bytas ut med regelbunden intervall för att inte riskera dataförlust.

Hur är det då med hastigheten? Kan det verkligen vara lika snabbt att lagra i molnet som på egna datorer? Moderna molntjänster har oerhört snabba internetanslutningar.

De motsvarar så klart inte den hastighet som en direktansluten hårddisk kan uppbåda, men i många fall uppvägs detta av att den eventuella bearbetningen av data går avsevärt mycket snabbare då molntjänsternas datorresurser och möjliga lösningar vida överstiger vad man annars skulle ha tillgång till.

Och om man själv har tillgång till höghastighetsinternet är överföringshastigheten i de flesta fall mer än tillräcklig.

Vad är skillnaden mellan Oracle Cloud och AWS

Vad är skillnaden mellan Oracle Cloud och AWS
Oracle Cloud Infrastructure (OCI)och Amazon Web Services (AWS) är två av de mer populära molntjänsterna som finns tillgängliga. OCI är Oracle Corporations helhetstjänst som erbjuder lagring och bearbetning av data via ett omfattande nätverk av datacenters. Oavsett om det handlar om drift av internetbaserad mjukvara, belastningsutjämning eller skalbar lagring så kan de garantera tillförlitliga tjänster.

Amazon Web Services (AWS) drivs av Amazon och bygger på idén kring att man betalar för de resurser man faktiskt använder. Deras tjänst består av ett stort nätverk av servrar som kan hantera i stort sett allt avseende såväl lagring som bearbetning av data. De har blivit ett populärt val för personer som behöver lagra stora mängder data, driva databaser, analysera nätverkstrafik, tillhandahålla strömmande media, utföra avancerade uträkningar samt i stort sett allt annat som går att utföra med datorkraft. Men vad är egentligen skillnaden mellan dessa två tjänster?

En av de främsta skillnaderna handlar om hur de fakturerar för sina tjänster. Medan AWS marknadsmodell endast möjliggör att man betalar för processortid så har man hos Oracle möjligheten att betala för dedikerade servrar. Men Oracle erbjuder även att man betalar utifrån hur mycket processkraft man använder. Detta innebär att OCI i många fall blir ekonomiskt mer fördelaktigt. Även prestandamässigt är skillnad mellan OCI och AWS. I OCI får man alltid en dedikerad fysisk core, istället för en tråd, när man köper en virtuell cpu (OCPU – OCI eller vCPU – AWS). Detta innebär i praktiken dubbelt så mycket ”cpu” i OCI som i AWS.

En annan avgörande skillnad mellan de två molntjänsterna är att Oracle, på grund av företagets långvariga tradition av att främja öppen mjukvara, stödjer ett avsevärt mycket större antal öppna standarder samt skript- och programmeringsspråk. Detta gör att migrering till tjänster på OCI ofta är mer smidigt än motsvarande migrering till AWS.

När det kommer till enkelhet och stabilitet så har Oracle ständigt fått högre omdömen än AWS. Mycket beror på att Oracle generellt sett erbjuder mer kompletta och lättanvända gränssnitt i kombination med beprövad mjukvara. Detta är egentligen inte särskilt konstigt då Oracle sedan starten 1979 varit trendsättande när det kommer till effektiv tillämpning av standardiserade lösningar.

Avseende själva migreringen så har användare gång på gång rapporterat att Oracle är ett avsevärt mycket bättre val om man på smidigaste möjliga sätt vill flytta sin verksamhet till molnet. Detta anses bero på att Oracle har ett stort antal verktyg för automatisk migrering som gör det avsevärt mycket enklare att såväl migrera som att felsöka eventuella problem.

På det stora hela så handlar skillnaderna inte nödvändigtvis så mycket om vilken funktionalitet som erbjuds. Såväl OCI som AWS är fullfjädrade molntjänster med bred kompatibilitet. Men det finns få tjänster som vinner över Oracle när det kommer till ren och sker användarvänlighet och pålitlighet.

Tack vare gedigen fokus på gränssnitt, automatiserade processer och tillförlitliga system så kan Oracle erbjuda en upplevelse som helt enkelt är enklare och snabbare. Oracle har också världens modernaste molntjänst byggd på en ny arkitektur och ny hårdvara, anpassad för molntjäntser.

Hur går du från on-premise till en molntjänst?

Hur går du från on-premise till en molntjänst2
Men hur gör man om man bestämmer sig för att migrera till molnet? Svaret beror givetvis på individuella förutsättningar. Om det endast handlar om datalagring så är det ibland inte svårare än att helt enkelt skaffa ett konto och ladda upp data. Men när det gäller mer avancerad serverdrift så kan migreringen vara mer omfattande. Därför är det bra att ha några steg att förhålla sig till.

  • Skapa en skiss och överblick gällande varför ni planerar att migrera till molnet. Detta tydliggör behoven så att man på ett bättre sätt kan välja rätt molntjänst.
  • Säkerställ så att molnet kan tillgodose den miljö som krävs. Oavsett om det handlar om lagring eller programdrift så är det ett måste att kontrollera så att molnet är kompatibelt.
  • Välj rätt molntjänst. Med tjänster så som OCI kan man vara säker på att stödet för olika miljöer och arkitekturer är brett. Men det är inte säkert att alla tjänster lever upp till samma höga standard.
  • Hur omfattande lagringsbehov har er verksamhet? Ofta så blir lagring av stora mängder data väldigt kostsamt med AWS, särskilt om man behöver ständig åtkomst till den.
  • Se till att all er personal är medveten om eventuella förändringar som uppstår i samband med en migrering till en molntjänst.

Dessa steg är så klart långt i från uttömmande. En framgångsrik migrering tar ofta tid och kräver noggrann planering. Se till att engagera alla de personer som är inblandade i datordriften för att på bästa möjliga sätt få en stabil grund att stå på.

I de flesta fall så står och faller en väl genomförd migrering med hur mycket tid man spenderar på förarbetet för att säkerställa vad som egentligen krävs. Eller fundera på att använda en befintlig tjänst och leverantör som kan genomföra migreringen och som är väl förtrogen med molntjänsten.

Hur kan OCI vara betydligt mindre kostsamt?

Hur kan OCI vara betydligt mindre kostsamt
Även om det är lätt att ta för givet att alla molntjänster ska vara prissatta någorlunda lika så kan slutkostnaden ofta variera stort. I de jämförelser som har gjorts mellan AWS och OCI så har det visat sig att OCI erbjuder avsevärt mycket mer resurser i jämförelse med AWS, och till samma eller lägre pris.

Något som många upplever när de väljer AWS är att kostnaderna ofta skenar iväg, då de tar betalt för varje steg i ledet. Vad detta innebär är att en fil som lagras hos AWS inte bara kostar avseende själva lagringen, utan även när det kommer till upp- och nedladdningar.

Anledningen är att AWS har en prissättning som gällande lagring bygger på att fakturera för antalet förfrågningar snarare än själva lagringen. På motsvarande sätt tar de alltid betalt för antalet sekunder, minuter och timmar som data bearbetas. OCI har däremot en prissättningsmodell som lämnar utrymme för såväl fast prissättning som en mer förutsägbar totalkostnad.

En unik aspekt med OCI är att de avseende lagringstjänster alltid bjuder på månadens första tio utgående terabyte, och aldrig fakturerar för ingående data. Det innebär att man endast behöver betala för lagring när utgående data överstiger tio terabyte. Detta är ett av de främsta skälen till varför AWS alltid blir dyrare rent lagringsmässigt.

I slutändan så handlar kostnaden i stor utsträckning om hur man faktiskt använder sig utav molnet. Men i nästan samtliga fall så har Oracles prissättning visat sig vara mer förmånlig.

Man kan konstatera att OCI ALLTID bör vara med som ett av utvärderingsalternativen när ett företag funderar på att gå till molnet eller investera i molntjänster.