Vad innebär Oracle och Microsoft Cloud Partnership?

Oracle och Microsoft gick ut med ett pressmeddelande 2019 om att de inlett ett partnerskap. Det innebär att befintliga kunder hos båda dessa operatörer får tillgång till tjänster och verktyg från bådas molnlösningar, Oracle OCI (Oracle Cloud Infrastructure) och Microsoft Azure. Det ger en sömlös integrering mellan molnen och en stabil uppkoppling som är både säkrare, mer prisvärd och god tillgång till både support och användbara verktyg. I den här artikeln går vi närmare in på vad Oracle och Microsoft Cloud Partnership innebär.

Hur kom Microsoft och Oracle fram till ett Cloud Partnership?

Allteftersom branschen för molntjänster har mognat, har insikten om nyttan av den här typen av samarbeten vuxit fram. Hybrida molnlösningar efterfrågas mer och mer från företagen. Varför skall man lägga alla ägg i samma korg? Varför inte nyttja det bästa hos de olika leverantörerna? Oracle har sedan länge varit den föredragna molntjänsten för stora företag. Tack vare ett samarbete med Microsoft kan Oracles kunder få tillgång till exempelvis de AI-tjänster och Business Intelligence-lösningar som länge varit Microsofts styrkor.

Eftersom efterfrågan på molntjänster har vuxit mycket under de senaste åren så är ett partnerskap viktigt för att molnföretagen ska kunna möta kundernas behov och dra nytta av varandras styrkor. Det är mycket möjligt att denna typ av partnerskap kommer att bli allt vanligare i framtiden, eftersom det besparar företag allt arbete som kommer med att behöva bygga om eller anpassa applikationer och systemens infrastrukturför att passa ett specifikt  moln. 

Att som enskild användare/företag försöka integrera två molnlösningar är svårt, tidskrävande och riskabelt på många sätt med risk för kritiska misstag längs vägen. Detta har Microsoft och Oracle förstått och erbjuder därför sitt Cloud Partnership som en lösning som ska vara användbar för befintliga kunder hos båda operatörer. Tanken är att företagen genom att samarbeta för att göra molnlösningarna bättre för användarna i slutänden gynnar hela branschen för molntjänster istället för att bara försöka ta marknadsandelar. Genom tillgång till bättre tjänster med ett högre utbud av service tror både Microsoft och Oracle att detta är ett samarbete som kommer att vara bra för alla parter i slutänden.

Vad betyder detta för Microsoft och Oracles kunder?

Vad-betyder-detta-för-Microsoft-och-Oracles-kunder

Detta samarbete innebär en mängd stora fördelar för Microsofts och Oracles kunder, till exempel:

 • Verktyg Som kund får du tillgång till ett bredare utbud av verktyg i  molnet, anpassade för att kunna integreras i en och samma molnlösning.
 • Molnöverskridande support – Alla tjänster i molnet stöds molnöverskridande och du har möjlighet att få support från samarbetande personal från bådas håll.
 • Värde – Som kund drar du maximal nytta av dina investeringar i molnet. Alla licenser, dina partnerskap och befintliga kunskaper inom respektive moln kommer du ha fortsatt nytta av, även om du migrerar delar av verksamheten mellan plattformarna och detta skapar ett mervärde istället för att ta dig bakåt i processen vid migrering. Inte minst viktigt är det att veta och förstå vad jag får för mina befintliga licenser eller vilka fördelar jag kan få genom att investera i en tjänst istället.

Tack vare partnerskapet mellan Oracle och Microsoft kan du dra nytta av populära tjänster såsom Oracle Autonomous Database. Detta kan användas på applikationer som byggts i molnet och huseras i både Azure  Microsoft och Oracle Cloud. Detta är en mycket efterfrågad möjlighet som ger möjlighet att bygga otroligt moderna, högfunktionella applikationer som är molnbaserade med de bästa verktygen från två världar.

Oracle och Microsofts Interconnect bygger på respektive företagstjänster; FastConnect och Express Route. Genom dessa skapas direkta, privata uppkopplingar via respektive datacenter  vilket betyder snabbare dataöverföring utan att behöva gå via det publikt tillgängliga internet. För Microsoft och Oracles kunder innebär detta ökad snabbhet utan   stor kostnad.

Interconnect-lösningen från Oracle och Microsoft innefattar även lösningar för disaster recovery. Den fysiska utrustningen är spridd på flera geografiska platser och är rusta för att hantera katastrofer och möjliggöra återställning av sina kunders applikationer i molnen. Via ett system av flera moln/fysiska datacenter skyddas alltså känslig data, applikationer och system i realtid och ingen del av systemet står och faller med  en svag länk i systemet. Genom till exempel Oracle Data Guard skapar systemet en kopia av sig själv och du eliminerar eventuella Single points of failure på ditt data. Även olika klustrade lösningar kan köras mellan molntjänsterna på både applikationsserver- och databasservernivå för extra tillgänglighet och säkerhet.  

Är partnerskapet Oracle och Microsoft Cloud “A match made in heaven”?

Är-partnerskapet-Oracle-och-Microsoft-Cloud-A-match-made-in-heaven

Ja, partnerskapet mellan Oracles och Microsofts molntjänster är en väldigt bra match. De sammankopplade nätverken är optimerade för nätverksfunktioner och har en väldigt kort svarstid mellan de serverutrymmen som ägs av Oracle  och Microsoft. 

I och med detta partnerskap får du en enkel tillgång till resurser från båda molnplattformar genom en enkel inloggning. Det är en SSO-lösning (Single sign-on) som gör det smidigt att komma åt konsolen hos både Oracle OCI och Microsoft Azure.

En annan mycket gynnsam effekt av Oracle och Microsofts partnerskap är det ekosystem de bygger med respektive samarbetspartners, med diverse externa produkter och tjänster. Det kommer att bli alltmer lättillgängligt att nyttja dessa utomstående parters tjänster oavsett om du kommer in via Oracle eller Microsoft vilket bäddar för en bred tillgång till helt nya verktyg som tillkommer löpande till din molntjänst, tack vare detta unika partnerskap.

Slutligen är det värt att nämna den breda basen av kunskap som uppstår när Oracle och Microsoft möts. Det innebär till exempel manualer, skrifter och guider med mängder av referenser kring hur molntjänsterna kan appliceras på bästa sätt i olika sammanhang. Kort sagt bäddar samarbetet för en påtagligt breddad kunskapsbas som gynnar både molnföretagen och dig som använder deras tjänster.

För den som använder både Oracle och Microsoft är detta partnerskap av stor vikt. Det underlättar alla delar av processen när det gäller molnet och kan bidra till att spara både tid, pengar och minska risken för komplikationer vid migration eller integration av flera molnlösningar. Man behöver inte välja den ena eller den andra – välj båda!

Oracle och Microsofts partnerskap är relativt nytt och expanderar snabbt. Från att ha börjat med infrastruktur i geografiska områden i Nordamerika, har företagen sedan snabbt utvidgat sin verksamhet. I Europa, eller närmare bestämt inom den Europeiska unionen är verksamheten väl representerad och blir ett allt mer populärt val för företag som letar efter effektiva och smidiga molnlösningar. Det är rimligt att anta att det kommer att fortsätta växa och bli en allt mer efterfrågad lösning. Redan nu finns Oracle OCI och Microsoft Azure Interconnect representerade även i Asien.

Nya Cloud Interconnect – vad innebär det för dig?

Nya-Cloud-Interconnect-vad-innebär-det-för-dig

Tack vare Oracle och Microsofts Cloud Interconnect kan du som kund hos någon av dessa operatörer dra nytta av viktiga funktioner från infrastrukturen hos båda. Företag kan utan problem koppla viktiga tjänster från Microsoft Azure som tex  analysverktyg och AI till Oracles unika tjänster som Autonomous Database. 

Det innebär också att du kan köra delar av en arbetsbelastning i Oracles OCI och en annan del hos Microsoft Azure. På så sätt optimerar du användandet av din molntjänst och nyttjar det bästa av båda världar. 

Dessutom innebär Cloud Interconnect att du på ett smidigt sätt kan flytta och migrera till molnet och anpassa lösningar efter dina egna behov mellan båda dessa plattformar för att fullt ut dra nytta av deras respektive tjänster. Cloud Interconnect är ett partnerskap mellan Oracle och Microsoft där molnet byggts ut till ett nätverk och ett helt eget ekosystem med tjänster och resurser som är sammankopplade för att i slutänden komma dig som kund till del.

Eftersom Microsoft och Oracle  har byggt en egen infrastruktur via sina datacenters, kommer du som kund att kunna överföra arbetsbelastning mellan molnen på ett snabbt, säkert och effektivt sätt. Du kommer till exempel att få:

 • En säker sammankoppling mellan molnen. Du är inte utsatt för risker från övriga delar av internet på grund av kopplingen mellan dessa moln.
 • God tillgänglighet och pålitlighet – korta svarstider. Molnen är sammankopplade fysiskt och den här infrastrukturlösningen ger en mycket väl dimensionerad uppkoppling som klarar av att hantera stora mängder data.
 • Enkel installation. Att komma igång är en väldigtenkel process som bara behöver göras en gång, för att sedan få tillgång till båda delar av molnet med allt vad det innebär.
 • Inget behov av utomstående operatörer för att säkerställa uppkopplingen mellan molntjänsterna.

Vilka är fördelarna med att använda Oracle-Microsoft  Interconnect?

Vilka-är-fördelarna-med-att-använda-Oracle-Microsoft-Interconnect

När du som kund börjar använda en gränsöverskridande molnlösning som Oracle-Microsoft  Interconnect innebär, kommer du att upptäcka en mängd fördelar. Några viktiga sådana är:

 • Återställning – Om något skulle gå katastrofalt fel i molnet är detta samarbete bättre på att effektivt återställa viktiga och systemkritiska data. 
 • Tillgänglighet – Sammankopplingen mellan Oracle OCI och Microsoft Azure gör att molnet ger dig en ännu bättre och mer tillförlitlig åtkomst. 
 • Budget – Genom Interconnectlösningen får du mer valuta för pengarna och du kommer att kunna hålla nere dina kostnader ordentligt samtidigt som du har tillgång till bättre och mer välfungerande tjänster.
 • Kvalitet – Genom att använda Oracle-Microsoft  Interconnect får du tillgång till de absolut bästa tjänsterna och lösningarna som finns när det gäller molnteknik idag. En ständigt uppdaterad katalog av tjänster som kan skräddarsys för ditt användningsområde. 

Att koppla samman två moln på egen hand är en komplicerad process som vanligtvis kräver stora investeringar, både i tid och pengar. Längs vägen är det mycket som ska tänkas igenom och många delar som är kritiska att få rätt från början, systemet behöver testas ordentligt och det finns inte alltid  garantier för att det kommer att fungera så snabbt, felfritt eller ha den stabila uppkopplingen du önskar.

I den här Interconnect-lösningen har Oracle och Microsoft tagit hänsyn till de svårigheter som kunder brukar uppleva då verksamhet ska integreras över flera moln. Därför har de på förhand gjort mycket av det  tidskrävande arbete som krävs för att molntjänsten ska leverera en effektiv uppkoppling utan strul. 

Många företag har valt att gå över till Oracle-Microsoft Interconnect och det finns gott om positiva omdömen kring deras tjänster. Fördelar som ofta lyfts fram är till exempel hastigheten, där man ibland i molnöverskridande överföringar till och med har överträffat de hastigheter som uppnås inom ett enskilt moln från andra operatörer.

Det är ingen tvekan om att Oracle och Microsoft ligger i framkant med sin Interconnect-lösning och fördelarna blir bara fler och fler då utvecklingen tenderar att gå snabbt hos dessa innovativa teknikföretag. Oracle och Microsoft Interconnect har eliminerat många av de barriärer som tidigare funnits för företag när det gäller att flytta ut sin verksamhet till ytterligare ett moln och därmed kunna skapa hybrida lösningar. I slutänden är det du som kund som är den stora vinnaren i detta partnerskap.

Källor:

https://www.oracle.com/corporate/pressrelease/microsoft-and-oracle-to-interconnect-microsoft-azure-and-oracle-cloud-060519.html

https://www.oracle.com/cloud/azure-interconnect.html

https://www.cmswire.com/information-management/what-the-oracle-microsoft-cloud-partnership-really-means/

https://blogs.oracle.com/cloud-infrastructure/overview-of-the-interconnect-between-oracle-and-microsoft

https://searchcloudcomputing.techtarget.com/news/252478449/Oracle-Microsoft-partnership-to-connect-clouds-expands-to-EU