Våra tjänster

dba-on-demand-140ha-system-140utbildning-140
drift-och-admin-140backup-and-recovery-140konsulting-140
kvalitet-och-prestanda-140systemuppgraderingar-140business-intelligence-140
oracle-database-i-molnet-140overvakning-in-a-box-140oracle-licenser-140

Med ökade datamängder, komplexa system och krävande användare sätts både kvalitet och prestanda i fokus. En säker och effektiv drift av företagets viktigaste informationskälla – databasen – är viktigare än någonsin. Det krävs lång erfarenhet av drift av Oraclesystem för att säkerställa en proaktiv driftmiljö och god prestanda.

Dagens användare förväntar sig utomordentlig prestanda och hög driftsäkerhet. Dålig prestanda och dålig tillgänglighet betyder missnöjda användare och förlorade kunder.

Emineo erbjuder spetskompetens inom en rad områden med Oracle och MySQL i fokus. Emineo har arbetat med Oracledatabaser i mer än 20 år och har djup kompetens inom databasadministration, fysisk och logisk databasdesign, installation och drift, projektledning, kvalitetssäkring, prestandaoptimering, last/stresstest, mentorskap och utbildning samt backup och recovery. Emineo är experter på Oracletekniker som RAC, RMAN, Data Guard, Enterprise Manager m m. Vi erbjuder våra kunder ett brett tjänsteutbud med inriktning på kvalitetssäkring och prestandaoptimering, drift och inte minst hur man får bästa ekonomi ur sina databaser och licenser.

Vi erbjuder bla en objektiv och precis studie över kundens viktigaste system där vi rapporterar både fördelar och nackdelar med systemet samt ger tydliga rekommendationer på förbättringar. Genom att använda de bästa verktygen kan vi leverera snabba, precisa och kostnadseffektiva tjänster. Detsamma gäller vår Drift & Admintjänst,  Emineo ansvarar för drift av kundens Oracledatabas och kan agera som kundens Oraclepartner och Oracleexpert – ett mycket kostnadseffektivt sätt att skaffa hög Oraclekompetens ”On Demand”. Läs gärna vidare på respektive tjänst.