Backup & Recovery

Strategier för Backup & Recovery är en mycket viktig del av ett företags driftplanering

Rutiner för vad som skall göras i händelse av en systemkrasch skall finnas och bör även vara väl testade.
Det är kraven på det aktuella systemet som avgör vilken typ av backup/recovery strategi man skall välja. Vissa system kan stängas ned och man kan ta så kallade kalla backuper när systemet är stängt, andra system kräver online backuper när systemet körs och inte kan stängas ned för backuptagning.

Vissa system har krav på en återställningstid på flera dygn medan andra inte får gå ned alls och kräver mycket hög tillgänglighet. Detta påverkar givetvis både kostnad och typ av lösning.

Emineo hjälper till att inventera behovet av backuplösning samt ger rekommendationer på vilken typ av lösning kunden bör ha. Vi hjälper ofta kunder med rutiner och genomförande av regelbundna tester av restore av Oracle-system, vilket ofta är ett krav för kritiska system. När gjorde du senast ett restore-test av ditt system? 

Emineo har stor erfarenhet av RMAN och och diverse backupprogramvaror (Legato, TSM mm) i samband med hantering av backuper. I lösningen ingår även hantering med export och import för visst skydd mot mänskliga fel, där det är möjligt.

Emineos RMAN-lösning till fastpris

Emineos egen standardiserade backuplösning, byggd på RMAN, innehåller ett script-paket för backuptagning i diverse former, både till disk eller annat media, samt restore. Lösningen innehåller god felhantering och ett flexibelt sätt att ta samt göra restore av RMAN backuper. Den fungerar för både Unix- och Windowsplattformar samt Oracle OCI (Oracles molnplattform) och på de flesta versioner av Oracle.

Detta ingår i RMAN backup-lösningen:

  • Installation av RMAN databas/repository (om nödvändigt)
  • Script för RMAN backuper samt Export/Import (om möjligt)
  • Test av olika crash/recovery scenarios
  • Installation och igångsättning/schedulering
  • Dokumentation

Lösningen säljs till ett fastpris och kan sedan implementeras på valfritt antal system och databaser. Implementering på 1 server och 1 databas ingår i fastpriset.

Emineo kan även rekommendera mer avancerade tillgänglighetslösningar för system med höga krav på uptime och restore.

Beroende på kraven kan man tänka sig en rad olika lösningar: lagringslösning, databasreplikering, standbydatabas (Data Guard), Real Application Cluster (RAC). Emineo implementerar alla Oracle relaterade lösningar.

Lösningen skall anpassas till kraven på systemet – det är det viktiga!

Tveka inte att kontakta oss för ett garanterat intressant och lönsamt möte!