DBA-on-demand

Databasadministratörer som är tillgängliga när du behöver dem

DBA-on-demand är ett avrops- och inställelseavtal som garanterar dig som kund snabb tillgång till kompetenta DBA:er.

Du som kund tecknar ett avtal som innefattar:

  • inställelsetid
  • telefonsupport & ärendehantering
  • rådgivning och rekommendationer
  • mentorskap
  • rabatterade timpriser
  • möjlighet att avropa ”på-platsen” dagar

Vid kritiska tidpunkter kan jourassistans avropas. Avtalet ger även rabatt på timdebiterade uppdrag när du vill avropa ”på-platsen” dagar.

Passar utmärkt till dig som inte behöver ha en DBA på plats på hel-/deltid men vill försäkra dig om att kompetensen finns att avropa med kort varsel. Passar även utmärkt för dig som har oregelbundna behov och som ibland behöver kapa belastnings-/kompetenstoppar. Initialt har vi vid varje avtals tecknande satt oss in i de system som avtalats så att vi har korta ledtider för åtgärd. Uppenbara fördelar för dig med ett mindre behov som ändå vill ha en stabil och kompetent leverantör av DBA-tjänster.