Drift & Administration Oracle & MySQL

drift-och-administration-635x226Emineo erbjuder en skräddarsydd remote Drift & Administrationstjänst av Oracle- och MySQLdatabaser

Det man ofta saknar är spetskompetens när det gäller den mest kritiska delen i de flesta lösningar – databasen. Det är svårt att själv knyta till sig rätt kompetens. Det samma gäller specialistkompetens runt patchning, uppgradering, databasbackup och recovery, snabb diagnoshantering av uppkomna databasproblem samt detaljerad databas och applikationsövervakning.

Detta har vi på Emineo tagit fasta på – vi erbjuder en skräddarsydd remote Drift & Administrationstjänst av Oracle- och MySQLsystem där vi tar på oss ansvaret för följande saker:

 • Grundläggande fysisk databasadministration
  • Utrymmeshantering (tablespace, datafiler etc)
  • Rollback, redolog och arkiveringshantering
  • Scanning alertfil
  • Förändringar av relevanta init.ora parametrar
 • Patchning, uppgradering
 • Databas backup & recovery – kontroll + implementering av hot  backup
 • Automatisk 24×7 basövervakning med larm: Databas och Server
 • Diagnostisering av instansens flaskhalsar (kräver Diagnostic Pack)
 • Månadsrapporter på exempelvis utrymme, CPU/minnesutnyttjande, uptime

Tjänsten erbjuds till fasta, konkurrenskraftiga priser. Driften av maskiner, nätverk etc sköter kunden själv, alternativt använder befintlig driftleverantör. Emineo samarbetar också med olika partner när det gäller drift av servrar och nätverk, för de kunder som är intresserade av en helhetslösning.

Kunden får på detta sätt tillgång till spetskompetens när det gäller fysisk drift och administration av sina Oracle och MySQL databaser, en mycket effektiv 24×7 övervakning där vi använder Oracles eget övervakningsverktyg Oracle Enterprise Manager (OEM) Grid Control, specialiserat på databasövervakning eller MySQL Enterprise Monitor för MySQL databaser.

Kunden får på detta sätt även tillgång till mycket erfaren kompetens ”On Demand” för alla övriga Oracle frågor som kan tänkas uppkomma. Emineo fungerar naturligt som kundens Oracle och MySQL expertis.

Till Drift & Administrationstjänsten kan även kopplas följande tilläggstjänster:

 • Implementering av backuplösning
 • Applikationsspecifik övervakning
 • Batchkörningar
 • Uppsättning av parallella driftsmiljöer (test, utbildning etc)
 • Reorganisering
 • Standardisering
 • Prestandaanalyser (Kvalitet & Prestandatjänst)
 • Driftstjänster (server, nätverk) via partners