Epop Drift & Supporttjänst

Oracle/MySQL databas – vi tar ansvar för databasdriften!

Det är idag mycket viktigt för företag att kunna fokusera på sin kärnverksamhet, man skall helt enkelt göra det man är bäst på och lägga all energi på detta. Det gäller också att ha sina viktigaste applikationer, servrar och databaser uppe 24 timmar om dygnet. Att bygga upp en infrastruktur som klarar detta är kostsamt och kräver dessutom mycket underhåll samt hög teknisk kompetens för att hantera driften på ett sätt som motsvarar de krav som ställs från kunder och användare.

Det man dock ofta saknar är spetskompetens när det gäller den mest kritiska delen i de flesta lösningar – databasen. Man saknar specialistkompetens runt sådant som patchning och uppgradering, Data Guard/RAC, databasbackup och recovery, snabb diagnos och lösning av uppkomna databas eller prestadaproblem, övervakning etc.

Detta har vi på Emineo tagit fasta på – vi erbjuder tre olika nivåer av drift & support: BronsSilver och Guld – där vi tar på oss olika ansvar beroende på vilken nivå du som kund väljer.

Brons

På denna nivå garanterar vi dig tillgång till en kompetent Oracle DBA inom maximalt 8 timmar och svensk support i toppklass.

Du som kund tecknar ett avtal som innefattar inställelsetid på maximalt 8 timmar kontorstid. Ärendehantering, Telefonsupport, rådgivning och rekommendationer ingår. Vid kritiska aktiviteter kan jourassistans avropas. Passar utmärkt för dig som inte behöver ha en Oracle DBA på plats på hel-/deltid men vill försäkra dig om att kompetensen finns att avropa med kort varsel. Passar även utmärkt för dig som har oregelbundna behov som ibland behöver kapa belastnings-/kompetenstoppar. Initialt har vi vid varje avtals tecknande satt oss in i de system som avtalats så att vi har korta ledtider för åtgärd. Uppenbara fördelar för dig med ett mindre behov som ändå vill ha en stabil och kompetent leverantör av DBA-tjänster.

Boka tid ”på plats” när du behöver eller regelbundet t.ex 2 dagar/månad. Har vi en remote uppkoppling erhåller Du som kund oftast ännu snabbare inställelsetid!

Silver

Vi tar ansvar för driften av dina Oracle databaser genom remote dagdrift och övervakning.

På silvernivån åtar sig Emineo den fysiska driften av kundens Oracledatabaser. Emineo ansvarar för daglig drift & övervakning, backup och restore av Oracledatabaser (även införande av standardiserad databas backuplösning om så önskas), automatisk övervakning 24×7 av databas samt fysisk drift såsom ändring av parametrar, hantering av utrymme mm. Givetvis ingår support och ärendehantering – med 1 timmes inställesetid.

Följande ingår i Silver åtagandet:

 • Grundläggande fysisk databasadministration
  • Utrymmeshantering (tablespace, datafiler etc)
  • Rollback, redolog och arkiveringshantering
  • Scanning alertfil
  • Förändringar av relevanta init.ora parametrar
 • Patchning, uppgradering av Oracle
 • Backup och restore för avtalade Oracledatabaser samt restore av avtalad databas i händelse av krasch
 • Automatisk 24×7 basövervakning med larm: Oracle + Server
 • Diagnostisering av instansens flaskhalsar/prestanda
 • Driftstatusrapport månadsvis och statistikuppföljning på exempelvis utrymme, CPU utnyttjande, uptime, resurskrävande sessioner/sql:er mm utifrån den information övervakningen ger
 • 2 timmars fri telefon support/mentorskap per månad
 • Kvalificerad dba personal för hantering av övervakning och åtgärder
 • Avtalad inställelsetid – 1 timme under kontorstid, vardagar 8-17*
 • ”Remote” uppkoppling krävs för säkerställande av drift
 • Telefonkonferenser/Driftmöten mellan Beställaren och Uppdragstagaren skall hållas 1 gång/kvartal, där problemdiskussion och avrapportering kan ske
 • Ingen uppstartskostnad!

*Remote uppkoppling och access krävs vid Silver-avtal och inställelsetiden 1 timme.

Guld

Vi tar ansvar för driften av dina Oracledatabaser genom remote dagdrift och övervakning, med beredskap kvällar, nätter och helger.

Guldnivån innehåller allt som finns i silvernivån och kompletteras med en beredskap för kvällar och nätter på vardagar och helger. Med Guldnivån har du en trygg drift för dina Oracledatabaser, dygnet runt, alla dagar på året – med kvalificerade, riktiga Oracle DBA:er! Vi har en inställelsetid på 1 timme, för påbörjande av felavhjälpning.* 

*Remote uppkoppling och access krävs vid Guld-avtal och inställelsetiden 1 timme.

Vi tar alltid fram ett kostnadsförslag efter varje enskild kunds Oracle miljö och behov.

Tveka inte att kontakta oss för ett garanterat intressant och lönsamt möte!