Kvalitet & Prestanda

Få ut det mesta av din databasinvestering

Systemens och databasens prestanda är viktiga både för att optimera användandet av gjorda investeringar och för att undvika att produktiviteten sjunker på grund av att viktiga system blir långsamma. I värsta fall kan dålig prestanda också innebära förlorade kunder och intäkter.

I kvalitets- och prestandatjänsten sätts fokus på hur systemet uppträder och fungerar prestandamässigt. En grundlig analys av systemet görs utifrån tre huvudaspekter. Det är dessa tre områden som påverkar prestanda i en Oracle databas:

 • Parametrar och databasuppsättning
 • Fysisk layout och fragmentering
 • Resurskrävande applikationskod (sql)

Tjänsten innehåller verktyg för analys samt resurser för genomförande av analys och rapportframställning. I tjänsten ingår även en genomgång av backup- och recoverystrategi för det valda systemet. Rekommendationer på hur en sådan strategi bör se ut, utifrån de förutsättningar och krav kunden har, ingår i rapporten.

Tjänsten genomförs i tre steg, med följande innehåll:

 • Steg 1: behovsanalys och installation av mätverktyg
 • Steg 2: parameteruppsättning och inhämtning av mätvärden samt påbörjad analys
 • Steg 3: rapportframställning och rekommendationer

Slutrapporten innehåller följande områden:

 • Översikt och generell sammanfattning
 • Cost Based Optimering
 • Filstrukturer och i/o
 • Rollback/Undo hantering
 • Redologg och arkiveringshantering
 • SGA analys
 • Alertlogg
 • Användarprivilegier
 • Instansparametrar
 • Serverkonfiguration
 • RAC, Data Guard installation (i förekommande fall)
 • Tablespace och utrymmesrekommendationer
 • Tabell och indexrekommendationer
 • Resurskrävande sql
 • Backup & Recovery översyn
 • Kostnadsreducering
 • Övervakning

Rapporten presenteras i pdf format och genomförs till ett fast pris.

Ta tempen på ert Oraclesystem med Emineos Kvalitets & Prestandaanalys!

Tveka inte att kontakta oss för ett garanterat intressant och lönsamt möte!