Dagens IT-system ställer höga krav på tillgänglighet

Emineo arbetar ofta med Oraclelösningar för hög tillgänglighet (HA) och har byggt tre stycken fastpristjänster inom detta segment. Vilken lösning som passar Ert system bäst är beroende på vilka kraven är och vilken kostnad som accepteras. Våra lösningar är (<skall varje lösning ligga på en egen sida eller skall de ligga sekventiellt på samma??>):


Autorecover – Standbydatabas till sekundär miljö

Många företag eftersöker någon form av redundant miljö – gärna en miljö som samtidigt kan nyttjas för andra saker; tester, utbildning, rapporter etc. Med automatik kan man skapa ett redundant system som ligger endast ett fåtal timmar efter det ordinarie online systemet. Alternativt kan man ha en sekundär miljö (databas) som är synkroniserad med en sekundär miljö (databas), kanske geografiskt åtskilda och som man kan använda vid disaster/recoverysituationer.

Likaså skall det vara enkelt och kostnadseffektivt att ta en backup av databasen utan att för den delen ge avkall på  restore (återställning).

Emineo har tagit fasta på dessa behov – vi erbjuder en lösning som kan skräddarsys efter kundens behov: Autorecover för Oracle databaser och som fungera för Oracle Standard Edition  (SE1/SE/SE2).

Lösningen kräver inga  licenser, utöver eventuella databaslicenser, utan kunden betalar en engångsavgift för implementationen av lösningen på aktuellt system.

Autorecover

Emineos Autorecover  läser tillbaka senaste  backup (via RMAN), applicerar sedan aktuella arkivloggar och gör en automatisk, kontinuerlig recovery av databasen till en sekundär miljö.

 • Anpassning till aktuell backupstrategi alternativt uppsättning av Emineos RMAN lösning –
  dvs skrivning av backupfiler till disk, inklusive aktuella arkivloggar.
 • Installation av sekundär Oraclemiljö där detta saknas
 • Implementation automatisk restore (återläggning) av backup till sekundär server
 • Implementation automatisk recovery till viss tidpunkt via arkivloggar – databasen öppnas helt för användning och kan uppdateras. OBS! Databasen uppdateras ej kontinuerligt, dock erhålls en full kopia av aktuell produktionsmiljö med X antal timmars fördröjning. Alternativt kontinuerlig restore för full synkade databaser (primär-> standby)
 • Implementering av program för övervakning av Autorecoverlösningens olika komponenter.
 • Test av schedulering och restore samt recovery förfarande i aktuell miljö.
 • Fungerar för både Unix, Linux och Windows
 • Eventuella larm från övervakningen kan enkelt íntegreras med Emineos Drift & Admintjänst om så önskas.

Installationen och programmen består av 2 delar:

 • Program/script för backup av aktuell primär databas till disk inklusive arkivloggar samt daglig full export av databasen som extra säkerhet om detta är möjligt – beror på storlek på databas.
 • Program/script för automatisk restore, viss tidsfördröjning, mot sekundär databas och server, inklusive påförande av aktuella arkivloggar samt full öppnad databas.

Grundtanken med autorecoverlösningen är att få en sekundär kopia av databasen på en annan server, en standbysite genom automatisk RMAN restore. På köpet erhåller man restoretester av sin backuplösning med jämna mellanrum.

Användningsområden

 • System som idag använder sig enbart av kalla backuper (= stänger ned databasen) – ofördelaktigt eftersom all cacheinformation går förlorad och måste byggas upp på nytt
 • Klustrade miljöer där den sekundära servern idag inte används
 • Snabbare recovery genom möjligheten att göra restore på tablespace och datafilsnivå
 • En sorts standby databas – med viss fördröjning
 • Rapportdatabas på sekundär server
 • Kopia av produktionsmiljö exempelvis för test och utbildning – ny kopia varje dag eller oftare – beroende på storlek på databas och snabbhet på server.
 • Ingen backupprogramvara krävs för databasbackup
 • Hot Standbylösningen kan användas som HA-lösning för att öka säkerheten och tillgängligheten hos ett systems känsligaste komponent – databasen.

Fördelar

 • Enkel och flexibel lösning med komplexa recovery/restore möjligheter
 • Kostnadseffektiv – inga licenskostnader, endast engångskostnad för installation samt eventuella databaslicenser.
 • Kan implementeras både på Unix- och Windowsplattformar
 • Restore/Recovery till sekundär server/databas helt automatiserad
 • Hot Standby lösningen har inbyggd övervakning av alla ingående komponenter – garanti för att sekundär (standby) miljö verkligen fungerar!
 • Fast pris
 • Kan enkelt övervakas via Emineos Drift & Admin tjänst

RAC till fastpris

Real Application Clusters kan vara en utmärkt och kostnadseffektiv tillgänglighetslösning, där man dessutom kan få skalbarhet prestandamässigt. Tekniken ingår i Oracles licensform Standard Edition och är som sådan oslagbar pris/prestandamässigt. 

Emineo genomför och dokumenterar RAC installationen till fastpris, följande ingår:

 •  Implementation RAC lösning
  •   Konfiguration av OS miljön
  •   Installation av Oracle på respektive RAC nod
  •   Installation och konfiguration av Oracle Clusterware
  •   Installation och konfiguration av Oracle ASM
  •   Installation av Oracle Databas mjukvara samt eventuella patchning
  •   Skapa databas/instanser för test av RAC-lösning
  •   Laddning/flytt av data
  • Nedtagning/Upptagning av en RAC node för test/verifiering
 •    Verifiera/uppdatera RMAN backuplösning
  • Full recovery/restore (hela databasen läggs tillbaka) på sekundär server
  • Eventuella modifieringar/uppdateringar av befintliga RMAN script alternativt implementering av nya
 •    Dokumentera RAC installation, handhavande samt eventuella RMAN förändringar
  • Steg för steg instruktion
  • Dokumentation över installerad konfiguration
  • Handhavande genomgång

Data Guard till fastpris

Oracle Data Guard är en mycket robust, säker och enkel lösning för att säkra data och tillgänglighet i Ditt Oracle system.

Emineo har implementerat Oracle Data Guard hos ett flertal kunder med mycket goda resultat. Lösningen är robust och enkel att hantera och garanterar en mycket hög tillgänglighet för det aktuella systemet/databasen. Risken att förlora data är minimal och driftstopp kan undvikas alternativt hållas mycket korta. Lösningen är flexibel och kan automatiseras, semiautomatiseras eller hanteras manuellt efter önskemål och krav. Oracle Data Guard är byggd för att kunna separera system/databaser på olika fysiska driftplatser, även med stora avstånd.

Emineos fastprisinstallation av Data Guard innehåller…

 • Installation Oracle binärer på sekundär/stby server
 • Konfiguering av Data Guard och nödvändiga parametrar
 • Uppsättning av Data Guard i respektive miljö för test/verifiering
 • Uppsättning av Broker/Observer (för switchover/failover funktionalitet via Grid/Cloud Control) om detta anses lämpligt
 • Restore/kopiering av fungerande backup/databas till sekundär server för igångsättning av Data Guard lösning
 • Start av Data Guard lösning för test/verifiering
 • Verifiering Data Guard via switchover              
  • Full recovery/kopiering (hela databasen läggs tillbaka) och sekundär databas startas för synkning av arkivloggar för 1 Oracle db
  • Test av switch mellan primär/sekundär servrar görs för 1 Oracle db
  • Test av failover (via Broker om applicerbart) till sekundär server för 1 Oracle db
  • Återställning till primär miljö (inkluderar en ny switchover) för 1 Oracle db
 • Dokumentation Data Guard med eventuell OEM  Cloud Control installation samt switchförfarande
  • Steg för steg instruktion
  • Dokumentation över installerad konfiguration
  • Handhavande genomgång

Kontakta oss för en diskussion runt HA lösning!